Portfolio

Aste Nagusia

Propuesta para Aste Nagusia 2018

Herbas Máxicas

Deseño para Amorote Printing Workshop

Inner Feel

Digital + Tradicional

Toxo

Deseño en Amorote Printing Workshop

Mulleres

Colaboración con Sandra de Amorote Printing Workshop

Moon

All Women

Tradicional

Adele

Blue

Digital Illustration

Arianne Collage

Retrato da collagista Arianne Collage Retrato de la collagista Arianne Collage

Avoiña

Retrato personalizado Elementos + Retrato tradicional

Dora

Retrato composición tradicional + Digital

Movemento Unfuckyou

En esta ocasión Sandra, díxome que quería un deseño dunha man facendo o xesto de “Unfuckyou” que é unha mensaxe de positividade e contraria á que todos coñecemos. Ela quería o deseño nun estilo máis desenfadado e rebelde. En esta ocasión Sandra me dijo que quería un diseño de una mano haciendo el gesto “unfuckyou” que es un mensaje de positividad contrario a lo que todos conocemos. Ella quería el

Home nube

Ilustración combinada de dixital e analóxico Ilustración combinada en digital y analógico