Colaboracións

Colaboración con outras marcas

Herbas Máxicas

Deseño para Amorote Printing Workshop

Toxo

Deseño en Amorote Printing Workshop

Mulleres

Colaboración con Sandra de Amorote Printing Workshop

Movemento Unfuckyou

En esta ocasión Sandra, díxome que quería un deseño dunha man facendo o xesto de “Unfuckyou” que é unha mensaxe de positividade e contraria á que todos coñecemos. Ela quería o deseño nun estilo máis desenfadado e rebelde. En esta ocasión Sandra me dijo que quería un diseño de una mano haciendo el gesto “unfuckyou” que es un mensaje de positividad contrario a lo que todos conocemos. Ella quería el